Projectmanagement

Vaak zal een organisatie een interne projectgroep hebben of starten die de implementatie van het leerproject organiseert en begeleidt. De organisatie kan begeleiding krijgen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het projectplan. Een projectplan ziet er heel anders uit voor een organisatie dat aan het begin staat van het integreren van sociale technologie, dan een organisatie dat werkt met het nieuwe werken en bemerkt dat de online communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden onvoldoende worden benut door de medewerkers. Ook kunnen er grote verschillen bestaan tussen afdelingen, zo zal een communicatieafdeling misschien veel meer gebruik maken van sociale media technologie in vergelijking met een beleids- of operationele afdeling.

De interne projectgroep begeleidt de uitvoering door het geven van voorlichting aan allen en ondersteuning aan de leidinggevenden. De projectgroep zal acties kunnen organiseren gericht op het stimuleren van deelname, het organiseren van een helpcentrum, het recruteren van zgn. e-coaches, het begeleiden van het beleidsproces, het ontwikkelen en uitvoeren van begin- en eindmetingen, etc. Documa kan dit proces ondersteunen met advies en projectmanagement.

Vraag meer informatie aan.
Neem contact met ons op hoe een of meerdere modulen in uw organisatie ingezet kunnen worden. We geven graag aan u een demonstratie.

Deel dit met anderen!