Online samenwerken

Veel mensen zijn niet altijd op kantoortijden op hun werkplek aanwezig door vergaderingen of door bezoek aan anderen of omdat men thuis werkt. Hierdoor is het moeilijker om even snel iets met elkaar te bespreken of af te stemmen. Met de nieuwe online samenwerkmogelijkheden komt hierin verandering. In deze module gaat het om het verwerven van online samenwerkingskennis en - vaardigheden en natuurlijk ook om het verwerven van een positieve houding ten opzichte van online samenwerken. De medewerkers leren hier hoe je samen aan een document kunt werken zonder elkaar voortdurend te mailen, hoe online informatie te delen en op te vragen bij de collega's en hoe men online met elkaar kunt overleggen. De medewerkers leren tegelijkertijd hoe je deze nieuwe samenwerkingsvormen integreert in de bestaande wijze van samenwerken. Ze leren wanneer je iets online kunt regelen en wanneer je elkaar juist persoonlijk moet ontmoeten. De studieduur varieert van enkele uren tot 25 uur afhankelijk van startkennis en gewenste diepgang.

Vraag meer informatie aan:
Neem contact met ons op hoe deze module in uw organisatie ingezet kan worden. We geven graag aanvullende informatie en laten u zien hoe het een en ander werkt.

Deel dit met anderen!