Modulen

Sociale digitale competenties

Mensen zijn sociale wezens. We werken met elkaar, praten met elkaar, stemmen op elkaar af en hebben plezier met elkaar. Door de technologische ontwikkelingen op het internet zijn nieuwe mogelijkheden van online communicatie en samenwerking mogelijk. Organisaties kunnen hiervan profiteren door de medewerkers deze nieuwe sociale digitale competenties te leren. De meeste mensen leren dat niet uit zich zelf, daarvoor is opleiding en het gezamenlijk opdoen van ervaring noodzakelijk.

De voordelen zijn:

- Optimale kenniscirculatie
- Online samenwerken in groepen
- Online samenwerken aan documenten
- Coördinatie ook buiten het kantoor
- Doorbreken van afdelingsgrenzen
- Gedrags- en cultuurverandering gericht op delen en samenwerken.

Blended learning

De modulen maken gebruik van blended learning. Dat wil zeggen dat er een mix is gemaakt van online en face to face leren. Blended learning geeft ruimte om met z'n allen tegelijkertijd te leren. Dus niet na elkaar. In de modulen krijgen de deelnemers de mogelijkheid elkaar online op het leerplatform te ontmoeten en met elkaar te discussiëren en samen te werken. De leeropdrachten verwijzen ook naar het uitvoeren van activiteiten met collega's gewoon op kantoor. Het is de optimale mix van het deelnemen aan fysieke bijeenkomsten en online leren.

De voordelen zijn:
- Iedereen kan tegelijkertijd worden opgeleid
- Ieder kan zijn eigen leerweg kiezen
- Onderling contact tijdens het leren
- Direct toepassen van het geleerde in de praktijk
- Leren met en van elkaar
- Sneller en goedkoper dan kostbare fysieke workshops.

Win een dinerbon met je vrienden

 Informeer je netwerk

Waarom met ons contact opnemen?

  • U wilt dat de medewerkers ook online informatie met elkaar delen.
  • U wilt flexibel werken invoeren.
  • U wilt ook online met elkaar kunnen samenwerken.
  • U wilt een succesvolle en betaalbare implementatie.
  • U wilt een modern sociaal verbonden organisatie.
Deel dit met anderen!