Begeleiding

Een module wordt door de leidinggevende geïntroduceerd. In deze introductie geeft hij of zij aan wat er de komende periode gepland staat. Om goed met elkaar te kunnen leren wordt een module opgedeeld in korte doorloopperiodes van bijvoorbeeld 2 weken. Bij een traditionele cursus begeleidt een opleider altijd de leerprocessen in groepen. Dat is bij blended learning niet anders. Op het leerplatform begeleidt Documa dit leerproces. Men noemt dit meestal modereren. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de moderator, de moderator kan de discussies op gang brengen en bijsturen, hij kan feedback geven op uitgevoerde leeractiviteiten. Ook kunnen de medewerkers elkaar feedback geven via het elektronisch leerplatform. Daarnaast kunnen regelmatig webinars via het leerplatform georganiseerd worden, waarin de deelnemers mooie toepassingen en discussies naar voren kunnen brengen, waardoor de betrokkenheid wordt gestimuleerd. Documa zal ook regelmatig voortgangsrapporten genereren, waarin aangegeven wordt hoe de medewerkers vorderen binnen een module. Iedere periode sluit de leidinggevende af met een afdelingsbijeenkomst.

Naast de moderatie op het platform kunnen de leidinggevenden worden begeleid door regelmatig voortgangsbesprekingen met elkaar te houden en de toepassingsmogelijkheden binnen de organisatie met elkaar door te nemen. De begeleiding kan zowel door leden van de projectgroep als door de medewerkers van Documa worden verzorgd.

Vraag meer informatie aan:
Neem contact op met ons, we maken graag een afspraak om het een en ander nader toe te lichten.

Deel dit met anderen!